Lindgårdens värdegrund

Lindgårdens värdegrund utgår från att alla människor har en existentiell identitet med lika värde och inneslutna i en allomfattande kärlek. Lindgården betonar respekt, kunskap, självbestämmande, trygghet och meningsfullhet.

Lindgårdens uppdrag är att ge förutsättningar för värdigt liv och välbefinnande.

För att uppnå det vill vi möta den äldre och dennes anhöriga/närstående där de befinner sig med respekt, kunskap och på så sätt skapa trygghet och möjlighet till självbestämmande

Vi vill stärka den existentiella identiteten genom att ge förutsättningar till livsglädje, livsmod, tröst och upplevelsen av meningsfullhet.