Aktivering

Vi lägger stor vikt vid att de boende ska få möjlighet till meningsfull sysselsättning och aktivering och, när det behövs, rehabilitering. Verksamheten i aktiveringen är ett viktigt inslag i det dagliga livet och denna verksamhet bedrivs i olika former där funktionsträning har fått en allt större betydelse.

Arbetsterapeut och sjukgymnast gör bedömningar av behovet av rehabiliteringsinsatser samt eventuella hjälpmedel. Rehabiliteringen sker sedan i samarbete med vårdpersonal och andra yrkesgrupper. Träningen sker till stor del i de dagliga aktiviteterna.

Under vinterhalvåret tänder vi ofta en brasa i öppna spisen i salongen. Intill denna salong finns ett bibliotek med böcker och dagens tidningar. Aktiveringen ger även möjlighet till vävning i våra vävstolar. Med jämna mellanrum genomför vi också gruppresor till exempelvis Visingsö, Tabergstoppen och hembygdsgården i Tenhult. Ljusstöpning, bingo och boule är andra exempel på populära aktiviteter. Populär är också vår parcykel där boende tillsammans med en vårdare kan ta en tur runt på Rosenlund eller cykla en sväng utmed Vätterstranden eller kanske till och med besöka Huskvarna.

Kyrkornas präster, pastorer, diakoner och diakonissor eller besöksgrupper besöker Lindgården och svarar för andakts- och sångstunder. Det är inte ovanligt att kyrkor bjuder in de boende till kaffeservering eller svarar för olika programinslag. En del aktiviteter sker efter förslag från och tillsammans med den boende både på äldreboendet och trygghetsboendet.

Exempel på aktiviteter varje vecka:

  • Andakt
  • Sittgympa
  • Samling vid brasan / ”önskesånger”
  • Tidningsläsning
  • Trädgårdsfika

På lindgården ansvarar Anna-Lena Johansson för aktiveringen och till sin hjälp har hon också arbetsterapeuten som har en del av sin tjänst på aktiveringen.