Hälso- och sjukvård

Sjukvård

Till äldreboendet finns fyra sjuksköterskor som tjänstgör måndag - torsdag mellan 07:00 - 21:00 och fredag till söndag 07:00 - 16:00. Övriga tider har vi avtal med kommunens hemsjukvård för att alltid har tillgång till sjuksköterskekompetens. Via avtal med Wetterhälsan har vi läkare på plats varje vecka för att gå rond.

Arbetsterapi/Fysioterapi

På Lindgården finns en arbetsterapeut på heltid. Annica har tidigare jobbat i kommunens demensteam och började sin tjänst på Lindgården i juni 2017. Jakub, vår fysioterapeut/sjukgymnast, jobbar hos oss på deltid och är hos oss 2-3 dagar i veckan.

På Lindgården jobbar vi utifrån ett salutogent synsätt. Salutogent betyder ”hälsans ursprung” och innebär att vi försöker förstärka det som fungerar istället för att fokusera på sådant som inte fungerar. På så sätt kan vi bibehålla hälsa.