Flytt till äldreboende

Om du behöver och vill flytta till ett äldreboende kontaktar du kommunens biståndshandläggare. I Jönköping via kommunens växel 036-10 50 00.

När du ansöker om bostad på ett äldreboende kan du lämna önskemål om vilket äldreboende du vill bo på, till exempel Lindgården.

Kan kommunen inte erbjuda dig lägenhet på det äldreboendet du önskat, kommer du att bli anvisad lägenhet i ett annat boende. Det finns sedan möjlighet att senare flytta till det önskade äldreboendet om du inte skulle trivas.

Ekonomi

För bostad på Lindgården betalar man hyra, med samma möjlighet till bostadstillägg som för en vanlig lägenhet. Läs mer om våra aktuella hyror.

Omvårdnad och måltider

Beträffande avgifter för omvårdnad och måltider gäller samma regler som för kommunens äldreboenden med helinackordering.