Äldreboende avveckling - utveckling

I början av oktober 2021 flyttar den sista boende med biståndsbeslut från Lindgårdens särskilda boende. Sedan ÄDEL-reformen i början av 1990 talet har Lindgården varit ett särskilt boende för äldre, det som i dagligt tal kallas äldreboende. Genom åren har vi haft en rad boende som delat med sig av sina livsresor. Detta har gjort Lindgården till en plats att trivas på. Vi har genom åren också fått många berättelser om hur de boende och anhöriga har trivts på Lindgården.

I februari 2021 fattade styrelsen ett beslut att avveckla det särskilda boendet och istället utveckla det som vi tror är framtidens boende. Ett Äldrecenter med möjlighet till aktiviteter som ger meningsfullhet för äldre personer i vårt samhälle och där stiftelsen också har möjlighet att erbjuda trygghetsboende i närmare hundra lägenheter.

Stiftelsens styrelse och stiftare genomför under år 2021 ett antal träffar för att tillsammans komma överens om vilka olika verksamheter som är förenliga med stiftelsens ändamål och som ger äldre en meningsfull vardag. Här på hemsidan kommer vi presentera vad som händer när det finns planer som är beslutade.

Vår vision är att hela tiden våga utveckla verksamheten och skapa en modern – men samtidigt personlig och nära – verksamhet som möter dina unika behov.  Oavsett om det är i form av aktiviteter, mat, vård eller boendeform. Vi finns för dig och vill göra ditt liv extra gott på ålderns höst.

Verksamheter på Lindgården

 utöver trygghetsboende och restaurang finns följande verksamheter hos oss

  • Frisersalong  tidsbokning 0704 - 66 67 71
  • Fotvård tidsbokning 0706 - 32 41 69
  • Konferens 036-440 48 50

Välkommen till vårt "äldrecenter"