Ansök om hemtjänst

Känner du att du skulle behöva hjälp i hemmet vänder du dig till din biståndsbedömare för ett biståndsbeslut. Om du är osäker på vem som är din biståndshandläggare ring Jönköpings kommuns växel 036-10 50 00.

När du träffat din biståndshandläggare tar hon eller han kontakt med Lindgårdens hemtjänst och vi kontaktar därefter dig för att tillsammans planera hur din omvårdnad ska utföras på bästa sätt.