Stiftelsen Torpahemmet - Anna Kjellbergs minne

Stiftelsen bildades 1969 och i stadgarna står att ”stiftelsen skall uppföra, äga och förvalta samt på kristen grund driva ett hem, avsett att bereda bostad åt och omvårdnad av äldre personer i Jönköpings kommun”.

Stiftelsen Torpahemmet – Anna Kjellbergs minne är egentligen två stiftelser som blivit en stiftelse (fördjupa dig gärna i respektive stiftelses historik).

Anna Kjellberg

Den 4 mars 1917 dör Anna Kjellberg, 42 år gammal och efterlämnar make och barn. Hennes make är styrelseledamot i tändsticksbolaget i Jönköping och arbetar på Enskilda banken i Stockholm. Han, Jonas C:son Kjellberg bestämmer sig för att donera en större summa pengar och uppföra ett hem till Annas Minne.

Detta tillsammans med kyrkorna i Jönköpings sociala ansvar är den historiska anledningen till att vi bedriver den verksamhet som vi gör.

Ett uppdrag på största allvar

Att förvalta ett uppdrag som är formulerat i en historisk kontext är alltid en utmaning men vår ambition är att bedriva en god vård och ett hem för människor som på grund av sin ålder behöver hjälp och omsorg. I grunden är detta i vårt land det allmännas ansvar och Lindgårdens verksamhet drivs under samma regelverk, men vi vill försöka göra det som ett privat icke vinstutdelande alternativ där de boendes behov står i fokus för hur stiftelsen förvaltas.

Likväl har stiftelsen ett långsiktigt perspektiv vilket innebär att verksamheten behöver generera ett visst ekonomiskt överskott för att ha en buffert, någonting borde vi ju kunna lära av historien…..

Ombyggnationer

1974/ 1976: Tillbyggnad flyglar
1981/1982: Nybyggnation Linden
1995/1996: Renovering flyglar
2007/2008: Linden 1
2015/2016: Renovering Linden, Nybyggnation Trygghetsboende

Ordförande i stiftelsen Torpahmmet – Anna Kjellbergs Minne

1969 – 1976: Carl-Elow Nordström -  Betlehems - Immanuelsförsamlingen
1977 – 1980: Yngve Jebrant - Betlehems – Immanuelsförsamlingen
1981 – 1982: Yngve Malmvall - Svenska Alliansmissionen
1983 – 1986: Karl Björnberg - Ansgariiförsamlingen
1987 – 1993: Holger Landén - Svenska Alliansmissionen
1994 – 1998: Karl – Gustav Johansson - Andreasförsamlingen
1999 – 2003: Carl-Johan Svenstedt - Svenska Kyrkan
2004 – 2004: Håkan Bredin - ”Anna Kjellbergs Minne”
2005 – 2009: Åke Holm - Korskyrkan
2010 – 2015: Jöns Bergner - Svenska Kyrkan
2016 – 2016: Lars Junelind - Immanuelskyrkans församling
2017: Barbro Johansson - Svenska Kyrkan

Föreståndare

1976 – 1984: Signe Andersson
1985 – 1992: Inge Johansson
1993 – 2002: Barbro Wennerberg
2003 – 2008: Margareta Kjellerstedt
2009 – 2012: Helena Hamlin
2013 - 2018:  Marie Lundell
2018 - 2019: Helene Berglund och Maria Svensson'

2019 - 2019: Wafaa Hanna (tillförordnad)

2020 -  Maritha Bogren