Ge en gåva till Lindgården

Lindgården – mer än 100 år av omsorg

Stiftelsen som driver Lindgården startades för över 100 år. Jonas ville hedra minnet av sin fru Anna, som var född i Jönköping.
Jonas donerade en summa pengar som räckte till att uppföra ett hem för 12 personer straxt utanför Jönköping. Alltsedan den första gåvan har stiftelsen utvecklats och består idag av 107 lägenheter med c:a 140 boende. 
Som idéburen och icke-vinstdrivande stiftelse är vi måna om att använda våra resurser väl. Med en helhetssyn på människan hoppas vi att vår verksamhet leder till ökad livskvalitet för de äldre personer som bo hos oss, och med extra stöd kan vi nå ännu fler.

Vill Du ge en gåva eller testamentera till Lindgården?

Det Du väljer att testamentera, donera eller skänka till Stiftelsen Torpahemmet-Anna Kjellbergs Minne- är efter mottagandet befriat från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar samt realisationsvinster. Dina pengar går oavkortat till sitt ändamål, antingen Du väljer ett specifikt område eller där de bäst behövs.
Du som väljer att inkludera Stiftelsen Torpahemmet – Anna Kjellbergs Minne- i Ditt testamente bidrar till att äldre personer i Jönköping skall kunna erbjudas en miljö där livskvalité och gemenskap präglar verksamheten.
Lindgården med sitt läge, lokaler och restaurang har en ambition att vara en mötesplats för alla äldre som önskar och inte bara för de som bor i våra lägenheter.
Är Du med och ger en gåva bidrar du till fortbildning av vår personal, så att god vård och omsorg samt andligt och existentiellt stöd ska kunna vara till för alla, oavsett bakgrund och livssituation. Kort sagt bidrar Du till meningsfulla och goda dagar för många människor.

Har Du frågor gällande gåvor eller testamenten?

Vänligen kontakta Direktor Magnus Rydberg 036-44048 91 eller magnus.rydberg@lindgarden-jkpg.se

Gåvor kan betalas till bankgiro  5252-2182
Vänligen märk Din inbetalning ”Gåva” samt – om Du vill – inkludera Ditt namn och Din adress.
Varmt tack för Ditt stöd.

Styrelsen för Stiftelsen Torpahemmet – Anna Kjellbergs Minne tillsätts av kyrkorna i Jönköping och stiftelsen är medlem i FAMNA- riksorganisationen för ideburen välfärd